top of page
  • All één

Ga op zoek naar wat jou met anderen verbindt: in gesprek over Buro Ervaringskracht

John Roozemond en Perez Dalloe werken bij Cordaan. Cordaan is een zorgorganisatie voor mensen met verstandelijke beperking of chronische psychische problemen. Cordaan biedt aan 20.000 mensen zorg verdeeld over 120 locaties. Binnen Cordaan werken John en Perez bij Buro Ervaringskracht in Amsterdam. John als projectleider en Perez als ervaringskundige en coördinator. Samen trekken ze met elkaar op. Waar zetten ze zich voor in? En hoe gaan ze om met de uitdagingen in deze tijd? Jeske ging met hen in gesprek.


Wat is Buro Ervaringskracht?

John: Het is een initiatief vanuit Cordaan. Bij Buro Ervaringskracht zetten ervaringsdeskundigen zich in als getrainde sprekers, meedenkers en adviseurs. Ze hebben elk hun eigen kracht en specialisme. Buro ervaringskracht probeert niet vanuit hiërarchie te werken, maar juist vanuit gelijkwaardigheid. De mening van iemand die hier net begonnen is vinden we net zo belangrijk als iemand die hier al langer werkt. Het gaat niet om de persoon die iets zegt, maar om de inhoud.


Perez: Ik vind het fijn om zo te werken. Iedereen heeft zijn eigen kracht en talenten en daar hebben we begrip voor. We hebben respect voor elkaar, en voor ieders verleden. Begrip en respect.


'We hebben respect voor elkaar, en voor ieders verleden.'

Wat was de impact van de corona maatregelen?

John: Binnen Buro Ervaringskracht hebben we altijd te maken met lokale en landelijke maatregelen. Vaak wordt er onvoldoende gevraagd wat de persoon waar de maatregelen een uitwerking op hebben er van vindt. Wat betekenen die maatregelen bijvoorbeeld voor cliënten? De Corona tijd zet dit extra op spanning. Als het spannend wordt, lijkt het perspectief van de cliënt het eerste te zijn wat overboord gaat.


Perez: Ik woon zelf in een woongroep vanuit Cordaan. Met de eerste golf was het spannend. Je ontkomt niet aan de maatregelen, die worden vanuit de overheid bepaald. Je kan er niet omheen. Maar juist bij een zorgorganisatie komt dat harder aan. Mensen binnen de woongroep gaan er verschillend mee om. Sommige mensen vinden het moeilijker dan anderen.


Wat missen jullie het meest?

Als het gaat om het werken met de collega’s missen John en Perez de koffie automaat praatjes.


John: Het contact wat we nu hebben met elkaar is minder intensief. Het werk is vrij solistisch geworden. Hiervoor zag je elkaar bij de koffie automaat. Daar kwam je elkaar toevallig tegen. Je praat dan even over andere dingen dan werk. En we zaten hiervoor bij elkaar op kantoor. Dan heb je lolletjes en grappen, dat is super fijn. Wat ik nu wel eens doe, is dat ik collega’s bewust bel. Dan vraag ik: hoe sta jij er voor? Hoe gaat het? Maar dat is wel een klein deel, waarbij ik dat doe.


Perez: Ik vind het contact met mijn collega’s belangrijk. Ik wil graag weten hoe het met ze gaat. Misschien hebben ze een slechte dag, met verkeerde been uit bed gestapt, misschien hebben ze wat naars meegemaakt. Het kan wel dat we in een bijeenkomst het meer over privéleven hebben. Dat mag je wel zelf weten of je het daarover hebt.


'Wat ik nu wel eens doe, is dat ik collega's bewust bel.'

Wat zijn jullie dromen?

John: Mijn droom is dat het een vanzelfsprekendheid wordt om ervaringsdeskundigen in te schakelen. Dat organisaties vanzelf bij ons aankloppen, omdat ze de toegevoegde waarde zien. Ik ben dit werk gaan doen omdat het dicht ligt bij wat ik belangrijk vind: gelijkwaardigheid. Ik vind het mooi dat ik met mijn droom aan de slag mag. Ik krijg hier de ruimte om mijn dromen te verwezenlijken en daardoor kan ik telkens verder dromen.


Perez: Wij delen die droom wel. Die gelijkwaardigheid is ook belangrijk voor mij. Je wilt een betaalde baan hebben als ervaringsdeskundige. Daar heb je opdrachten voor nodig, en je moet hard werken. Ik doe er alles aan om deze mensen op gelijkwaardig niveau te behandelen. Maar misschien zijn er mensen binnen de samenleving die er anders tegenaan kijken. Het gaat er voor mij om dat we blijven geloven in de mensen in het team.


'Ik ben dit werk gaan doen omdat het dicht ligt bij wat ik belangrijk vind: gelijkwaardigheid.'

Hoe gaan jullie om met angsten?

John: Angsten die zijn er. Je hebt altijd onzekerheden. Een jaar geleden waren wij een van de weinigen die met ervaringsdeskundigen aan de weg timmerden. Nu ontstaan er meer initiatieven. Daar zit ook een stukje angst: worden we niet ingehaald? Dat kan natuurlijk niet echt, want we zijn de besten. *lacht* Maar dat speelt in mijn achterhoofd. Er is wel ruimte om het daarover te hebben. Maar dat deel je minder dan die droom. Dat is positief, daar wil je mensen in mee nemen. Het is niet altijd handig je angsten te delen, dat is niet altijd op zijn plek. Maar tijdens corona hebben we het zeker over angsten gehad. Omdat mensen daar concreet mee worstelden. Een ervaringsdeskundige heeft heel veel familie in Italië zitten, dat zit dichtbij waar het begonnen was. Die maakte zich zorgen over haar familie. Daar hebben we het over met elkaar.


Wat is jullie tip om verbinding te stimuleren binnen organisaties?

John en Perez: Ga op zoek naar wat jou met anderen verbindt. Wat heb je gemeenschappelijk? Als je vanuit daar werkt, heb je in ieder geval een fijne start. Dan geef je ook ruimte om die andere persoon wat meer te kennen. Als je een basis hebt gemaakt door overeenkomsten, kun je het makkelijker hebben over punten waarin je verschilt. Omdat je elkaar hebt gevonden op een ander vlak. Dat is nodig als het gaat om samenwerken en samen verder komen.


Geschreven door: Caro Suringar

27 weergaven
bottom of page